لطفا محل دریافت سرویس را انتخاب کنید

سرویس مورد نظر خود راانتخاب و به مرحله بعد بروید

تکمیل اطلاعات

اطلاعات اولیه
مشخصات سرویس
سرعت: kb/s 4096
دوره: ماهه

قیمت:ریال

بازبینی سفارش

مشخصات اشتراک
نوع اشتراک: خانگی
نام و نام خانوادگی:
تلفن همراه:
ایمیل:
مشخصات سرویس
سرعت: kb/s 4096
دوره: ماهه

قیمت: ریال


درخواست سرویس شما برای شماره تلفن 22133212 است.

با تشکر از انتخاب شما برای خرید سرویس از شرکت آزما
سپاس گزار خواهیم بود اگر صحت اطلاعات بالا را برای ثبت نهایی تایید فرمایید.

قرارداد

مشخصات مشترک در قرارداد
مشخصات مالک خط

پرداخت

    پیش فاکتور
  • نام مشترک:
  • شماره پیش فاکتور: 874353
  • تاریخ صدور: -----
شرح هزینه سرویس دایری و تخلیه راه اندازی مالیات
سرویس ریال 120000 ریال 150000 ریال ریال
جمع کل: ریال
پرداخت از طریق درگاه پرداخت بانک پاسارگاد