تماس با ما

مدیریت: خانم اسکندری

پست الکترونیک: sales@azmagroup.ir

شماره تماس: 1 شماره - 81571 (021)

فکس: 88989003 (021)

مدیریت: آقای مشایخی

پست الکترونیک: support@azmagroup.ir

شماره تماس: 2 شماره - 81571 (021)

فکس: 88989003 (021)

مدیریت: آقای رضا عظیمی

پست الکترونیک: project@azmagroup.ir

شماره تماس: 3 شماره - 81571 (021)

فکس: 88989003 (021)

مدیریت: آقای شکیب منش

پست الکترونیک: billing@azmagroup.ir

شماره تماس: 4 شماره - 81571 (021)

فکس: 88989003 (021)

مدیریت:

پست الکترونیک: nfo@azmagroup.ir

شماره تماس: 2300 داخلی - 81571 (021)

فکس: 88989003 (021)

نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را با ما در میان بگذارید